Start Up
35€ për muaj
Çmimi me kontratë 1 vjeçare
Dizajn për çdo pajisje?
deri në 5 faqe
Mobile Friendly
Hosting / Cpanel?
Domain (.com .net .org)?
SSL?
Përditësime mujore?
Standard
50€ për muaj
Çmimi me kontratë 1 vjeçare
Gjithçka në START UP +
deri në 10 faqe
deri në 2 gjuhë
Google my Bussines
Shpejtësi e optimizuar
SSL?
2 ndryshime teksti / muaj
Premium
90€ për muaj
Çmimi me kontratë 1 vjeçare
Gjithçka në STANDARD +
deri në 15 faqe
SEO Optimizim
Technical SEO
Konfigurimi i rrjeteve Sociale
SSL?
3 ndryshime teksti / muaj

Ju mund të përqendroheni në atë që është më e rëndësishme për ju dhe ne do të përqendrohemi në zhvillimin e Ueb-it tuaj.

Qëllimi ynë është që të zhvillojmë për ju një Uebfaqe  që jo vetëm duket profesionale por gjithashtu pasqyron brend-in tuaj dhe qëllimet e biznesit tuaj.